Vážení klienti Ambulance klinické logopedie Na Loučkách 3 Přerov!

Na základě konzultace s Krajským úřadem Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví (registrujícím naše zdravotnické zařízení) dojde k omezení poskytovaných zdravotnických logopedických služeb po dobu vyhlášené plošné karantény a stavu nouze na území ČR.

Kvůli nedodání ochranných zdravotnických prostředků a v zájmu zabránění šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 rušíme osobní návštěvy.

Zvažujeme případné zavedení videokonzultací. Prozatím je konzultace možná telefonicky (581 202 520, 724 231 562) či elektronickou poštou (evastrykova@volny.cz).

Ohledně dalších informací z ambulance sledujte, prosím, naše stránky: www.ambulance-logopedie.cz, rubrika Informace.

Prozatím pevné zdraví, dobrou mysl a těšíme se na setkání

PaedDr. et Bc. Eva Stryková, klinický logoped

 

  16.3.2020 Přerov


Kontakt

Ambulance klinické logopedie Přerov

PaedDr. et Bc. Eva Stryková

Na Loučkách 3 Přerov
750 02 Přerov


+420 581 202 520