03.01.2013 16:33

Tábor TAM A ZPÁTKY

 

„Tábor Tam a zpátky“

Letní pobyt pro děti s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením

14. 7. - 26.7.2012  Slunečná v Nové Vsi u Rýmařova

(v centru CHKO Jeseníky)

 

Tak jsme si začali zvykat! …???.....no, přece- na Slunečnou- v Nové Vsi u Rýmařova!

V nadmořské výšce 800 m  tu probíhalo tradičních 14 táborových dní plných zážitků, poznání, hry a fantazie.

Nové táborové místo nám pomalu začíná přirůstat k srdci, i když  11 „švagrovských“ let je stále silně zabudovaných ve vzpomínkách všech táborníků.

 

Významná dominanta  tábora - motivační příběh - rozehrál představy a fantazii, podnítil k přemýšlení, řešení situací a zcela nás „vtáhl“. Hledání ohně ukradeného Kostějem, jeho nalezení a navrácení kovářskému mistru bylo ústředním tématem příběhu.

Příběh a konflikt dvou jasně rozlišitelných stavů tvoří  hlavní motiv našich pobytů. Jsou s nimi spojeny poznávací rámce vymezující slovní zásobu, terminologii. Jsou s nimi spojeny hrové aktivity, a další činnosti – výtvarná, logopedická, sportovní, socializační.

Celotáborový příběh je opět zakódován v letošním pokřiku a děti si ho dosud -stejně jako i ty ostatní z předchozích let- pamatují:

 

Tam a zpátky vzad a před

v čase a prostoru projdeme svět.

Tam a zpátky nahoru dolů

Pro oheň kováře dojdeme spolu!

 

Letos se  v táborovém příběhu „Tam a zpátky“ děti  setkaly s principem „tam a zpět“ obsaženým ve funkci věcí ( pumpa, klika, …) , v jevech (pohyb  ve vesmíru i pod zemí, tanec…), v  činnostech (cestování…) a slovním vyjádření (kobyla má malý bok).

Přídavkem jsme se seznamovali také s ohněm a vším co s ním souvisí- od jeho fyzické podstaty až k integrovanému záchrannému systému.

Kolektiv  vedoucích, personál  a správce objektu byli lépe sladěni a tak  letošní druhý ročník (z hlediska kontinuity však už 13. ročník) na Slunečné byl pohodovější.

Přeci jen bylo znát, že prostředí už není pro všechny nové a snadněji se při přípravě promýšlelo rozložení aktivit v čase i prostoru.

Kvalita vztahů, nadšení a chuť dokázaly i letos překonat malé nedostatky, které se vždy vyskytnou ( třeba déšť…).

Celoroční příprava s vedoucími z řad pedagogů, zdravotníků, logopedů, tlumočníků znakového jazyka, techniků, fyzioterapeutů, speciálních pedagogů a studentů se osvědčila

 

13. ročník celorepublikového letního integračního pobytu byl i letos zaměřen na rozvíjení schopností napodobování, kreativní představivosti, prostorového vnímání, schopnosti spojování a kombinace informací a logického myšlení.

Nechybělo přespání na horských chatách, uzlování, lasování, skládání origami a jednou z běžných  denních aktivit byl trampolining.

I letos se dostaly ke slovu  naše Logosešity - individuální zápisníky, do kterých si děti zapisují a malují zajímavé  poznatky, které během tábora získávají při hrách, výletech, besedách i přednáškách odborníků z různých oblastí. Letos si na ně lepily nasbírané knoflíky- ukazatele správné cesty.

—————

Zpět


Kontakt

Ambulance klinické logopedie Přerov

PaedDr. et Bc. Eva Stryková

Na Loučkách 3 Přerov
750 02 Přerov


+420 581 202 520