Odborná literatura

Doporučená a zajímavá literatura k dalšímu studiu

  • Rozman, J.: Elektronické přístroje v lékařství, 1. vydání, Academia, Praha 2006
  • Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny, 1. vydání, Karolinum, Praha 1994
  • Kořínek, M. J.: Úvod do fonologie, 1. vydání, Karolinum, Praha 2000
  • Hahn, A. a kol.: Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi, 1. vydání, Grada Publishing, Praha 2007
  • Dušan Meško a kol.: Akademická příručka, české vyd., Osveta, Martin 2006
  • Marvan, J.: Brána jazykem otevíraná, 1. vydání, Akademia, Praha 2004

Kontakt

Ambulance klinické logopedie Přerov

PaedDr. et Bc. Eva Stryková

Na Loučkách 3 Přerov
750 02 Přerov


+420 581 202 520