Otázky a odpovědi

Mohl bych se zeptat, zda lécbu u logopeda hradí pojištovna (jsem u Metal allianz) i v dospelem veku?Potrebuji pro navstevu logopeda nejake doporuceni?A mohli byste mi prosim doporucit nejakeho logopeda (nebo spise logopedku) v Olomouci pro dospele?(nebo vubec nekoho doporucit,nevim kam se obratit). Dekuji, zdravi Breta

Dobrý den,
léčbu u logopeda hradí pojišťovna i v dospělém věku. Záleží na tom, zda logoped má smlouvu s danou pojišťovnou a o jakou diagnozu  se jedná,jakou délku, intenzitu terapie daný stav vyžaduje. I v organizaci logopedické péče je jistá hierarchie vztahující se ke zkušenostem,  stupni kvalifikace, další odbornosti, praxi bez odborného dohledu . Pokud je požadavek na péči  mimo standard, potom klinický logoped může požadovat přímou platbu -nutné je předchozí informování.

Doporučení -indikaci k výkonu je povinnen vyžadovat. Pokud nevíte kam se obrátit je k dispozici např. www.ordinace.com, www.lekarny.com, kde lze najít pracoviště logopedie z celé ČR nebo přímo stránku Asociace klinických logopedů v ČR www.klinickalogopedie.cz., kde je seznam pracovišť.
Dobré kroky přeje dr. Eva Stryková

—————

Chtěla bych se zeptat, zda-li je možné, že na vývoj českého jazyka může mít také vliv jednostarnná hluchota. 14- letý syn má nulovou hodnotu sluchu na levém uchu, na pravé slyší dobře.Máme značné problémy v jazyce českém, neumí se vyjadřovat, nemá dle mého uvážení dostatečnou slovní zásobu. Problémy máme zejména v diktátech, jazyk český je pro něj doslova "utrpením". Prosím o radu.

Dobrý den, jednoduchou otázkou jste otevřela velké téma, ale pokusím se stručně a srozumitelně odpovědět. Sluch obecně souvisí s utvářením jazykových schopností v jakémkoliv jazyce. Je důležitý jak v procesu osvojování jazyka jako systému tak v procesu osvojování řečových schopností.Jakékoliv potíže se sluchem se nějakým způsobem odráží v přijímání zvukových(tedy i řečových )podnětů, které nás formují. Obtíže s českým jazykem mohou být důsledkem nedostatečného "jazykového citu", který se buduje naším postupným vrůstáním a srůstáním s jazykem od nejútlejšího věku.Tento snížený jazykový cit zakládá obtížím již od prvních krůčků, neboť se přirozeně předpokládá a výuka na něm staví.Jak známo jazyk není systémem jednoznačných pravidel, ale má mnoho vyjímek, které se musí "cítit". A to se buduje poslechem, četbou.... Nicméně mohu ze zkušenosti říci, že znám zcela, od dětství, neslyšícího člověka, který měl obdivuhodnou slovní zásobu a správné gramatické vyjadřování, včetně bezchybného pravopisu. Byl člověkem "staré školy"-tím chci říci, že bez "speciálních moderních vzdělávacích přístupů."

Nemám informaci jak synovo vzdělávání v jazycích vzhledem ke stavu sluchu bylo zohledňováno. 14 let to je už nejméně v 7.-8.třídě...? Co dělat? Pokusit se navrhnout po poradě se speciálně pedagogickým centrem, případně pedagogickopsychologickou poradnou ve vašem regionu individuální plán jazykového vzdělávání. Možná by se ke slovu měl dostat i klinický logoped (Ambulance klinické logopedie). Dále bych navrhla četbu upravenou pro sluchově postižené (poradí na FEDERACI RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ PRAHA nebo v Olomouckém TamTam nebo na PdF UP Olomouc, katedře speciální pedagogiky), popřípadě četbu komiksových příběhů (existují dnes sice drahé, ale velmi zajímavé tituly i pro 14-ti leté). Tak snad alespoň takto zestručněný náhled na problém Vám pomůže nalézt cestu k řešení.

—————

Ráda bych se dozveděla, zda je v Olomouckém kraji , nebo prostřednictvím nějaké literatury , možnost vzdělávat se anglickým znakovým jazykem. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, 
při odpovědi na otázku přemýšlím,zda :... "možnost vzdělávat se anglickým znakovým jazykem"... znamená, že :
-a/ je někdo, kdo ho ovládá a chce se jeho prostřednictvím dále vzdělávat
-b/ nebo je otázkou myšleno učit se anglickému znakovému jazyku,případně si jeho znalost rozšiřovat, upevňovat..

Odpověď se týká bodů a/ i b/zkuste vyhledávač www.ruce.cz,kde je přehledné členění organizací tlumočníků znakového jazyka (kontakt s nimi by měl přiblížit aktuální situaci v regionu,který vás zajímá), dále je tam uvedena literatura a odkazy týkající se vašeho dotazu (např.videoslovník anglických slov). Co se týká literatury - podívejte na nabídku knihovny Federace rodičů a přátel sluchově postižených dětí(heslo FRPSP). Přeji Vám úspěšné kroky.

—————


Máte-li nějaký dotaz, napište nám, rádi vám odpovíme.


Kontakt

Ambulance klinické logopedie Přerov

PaedDr. et Bc. Eva Stryková

Na Loučkách 3 Přerov
750 02 Přerov


+420 581 202 520